Kwaliteit NWWI | Q&A

Wat is het NWWI?

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.
Wij zijn een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en geaccepteerd door het WEW. Het Waarborgfonds Eigen Woningen is de uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij het NWWI aanmelden. Inmiddels zijn ruim 4.650 NRVT geregistreerde taxateurs bij het NWWI aangesloten.


Hoe waarborgt het NWWI de kwaliteit van de aangesloten taxateur?

De toetsing van de kwaliteit van de taxateur vindt plaats op een aantal aandachtsgebieden:

 • Bij toetreding dient de taxateur te voldoen aan de aansluitingsvoorwaarden. Op verschillende wijzen wordt dit vervolgens door het jaar heen opnieuw gecheckt. Dit varieert van steekproef, permanente periodieke synchronisatie met de gegevens van brancheorganisaties en certificerende instellingen tot controle per taxatie.
 • Het NWWI heeft een volautomatische koppeling met de ledenadministratie van het NRVT. Op deze wijze wordt de jaarlijkse educatieverplichting en de toetsing van de plaatselijke bekendheid van de taxateur gewaarborgd.
 • De NWWI-applicatie controleert elk taxatierapport op de keurmerkeisen van het NRVT en eventueel aanvullende eisen welke worden gesteld aan het taxatierapport door marktpartijen.

 

De toetsing van de kwaliteit van de taxateur vindt plaats op een aantal aandachtsgebieden:

 • Bij toetreding dient de taxateur te voldoen aan de aansluitingsvoorwaarden. Op verschillende wijzen wordt dit vervolgens door het jaar heen opnieuw gecheckt. Dit varieert van steekproef, permanente periodieke synchronisatie met de gegevens van brancheorganisaties en certificerende instellingen tot controle per taxatie.
 • Het NWWI heeft een volautomatische koppeling met de ledenadministratie van het NRVT. Op deze wijze wordt de jaarlijkse educatieverplichting en de toetsing van de plaatselijke bekendheid van de taxateur gewaarborgd.
 • De NWWI-applicatie controleert elk taxatierapport op de keurmerkeisen van het NRVT en eventueel aanvullende eisen welke worden gesteld aan het taxatierapport door marktpartijen

 


 Hoe werkt een bij het NWWI aangesloten taxateur?

De taxateur werkt binnen een vastgesteld werkgebied. Wanneer u bij de taxateur heeft aangegeven dat u specifiek een NWWI rapport wilt, zal de taxateur de taxatieopdracht accepteren, en geeft hij vervolgens bij het NWWI aan welke woning getaxeerd gaat worden.

Modelwaarden
Voor elke woning worden modelwaarden opgevraagd. Deze waarden zijn gebaseerd op een vergelijking met andere objecten. De taxateur maakt vervolgens zelf het taxatierapport op en verklaart hierin op basis van zijn eigen expertise én lokale kennis de afwijking tussen de getaxeerde waarde, gebaseerd op minimaal 3 eigen referentieobjecten die worden toegevoegd en toegelicht, en de (door het NWWI aangeleverde) modelwaarden. Op deze wijze maakt de taxateur inzichtelijk hoe zijn taxatiewaarde tot stand is gekomen. De rapporten worden ter beoordeling aan het NWWI voorgelegd.

Digitale handtekening
De taxateur ontvangt na controle ofwel direct een digitale handtekeningcode ofwel hij ontvangt een verbetervoorstel en dient zijn rapport na aanpassing ter beoordeling opnieuw naar het NWWI te zenden. De door het NWWI gecontroleerde en akkoord bevonden taxatie wordt vervolgens geregistreerd in een centrale database en is door alle betrokkenen in te zien.


Hoe controleert het NWWI het taxatierapport van de taxateur?

Het NWWI controleert de waardegegevens en de inhoud van het taxatierapport. Het NWWI toetst onder meer:

 • of de taxateur nog is aangesloten bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT);
 • de aanwezigheid van twee modelwaarden met bijbehorende toelichting;
 • een controle op de aannemelijkheid van de inhoud en oppervlakte conform de de Branche Brede Meetinstructie (BBMI) en/of de NEN 2580-norm;
 • een controle op de aannemelijkheid van het juiste gebruik van de fotowijzer woningen
  de aanwezigheid van zes relevante foto’s van het object;
 • het gebruik van relevante bronnen;
 • of de taxateur zich houdt aan de werkinstructies van het NWWI

Wanneer heb ik een gevalideerd rapport nodig?

Voor het verkrijgen van een woningfinanciering, zowel met als zonder Nationale Hypotheek Garantie, is een door het NWWI gevalideerd taxatierapport vereist.  Valideren betekent in deze dat wordt gecontroleerd of de taxateur én de taxatierapporten voldoen aan de strenge kwaliteitseisen zoals deze door het NRVT zijn voorgeschreven aangevuld met eisen van NHG in het kader van onafhankelijkheid en objectiviteit.


Wordt het NWWI Rapport door alle geldverstrekkers geaccepteerd?

Ja, alle geldverstrekkers in Nederland accepteren een taxatierapport welke door het NWWI is gevalideerd. Inmiddels stellen nagenoeg alle geldverstrekkers een door het NWWI gevalideerd taxatierapport zelfs ook voor niet NHG-financieringen verplicht.

Bron: https://site.nwwi.nl/


Kwaliteit Vastgoedcert | Q&A

Wat is Vastgoedcert?

In 2001 werd de wettelijke titelbescherming en beëdiging van makelaars o.z. afgeschaft. Om de kwaliteit van makelaars toch te kunnen blijven waarborgen, is in 2004 de Stichting VastgoedCert opgericht. Sindsdien is VastgoedCert hét branchebrede platform dat zorgdraagt voor de certificatie en registratie van makelaars in onroerende zaken op basis van hun vakbekwaamheid.

De ruim 6.500 makelaars o.z. die in het RM-register geregistreerd staan voldoen aan hoge vakbekwaamheidseisen. Met de komst van VastgoedCert was de vanzelfsprekendheid van de beroepsuitoefening verleden tijd. Een VastgoedCert-registratie betekent voor een makelaar een belangrijke pré. Het VastgoedCert-keurmerk is voor zijn of haar opdrachtgevers de aanduiding dat ze op deskundigheid en vakbekwaamheid kunnen vertrouwen. HobéonSKO treedt op als certificerende instelling.

Doelstelling
De Stichting VastgoedCert heeft als doel de kwaliteit en vakbekwaamheid van makelaars o.z. te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Gecertificeerde makelaars in onroerende zaken worden bij VastgoedCert op basis van hun vakbekwaamheid geregistreerd.

Waaraan herken ik een goede makelaar?
VastgoedCert gecertificeerde woningmakelaars herkent u aan de titel RM (Register-Makelaar) en gedurende enige tijd nog aan de titel RMT (Registermakelaar-taxateur). Gecertificeerde deskundigen op het gebied van Bedrijfsmatig Vastgoed en Landelijk Vastgoed voeren eveneens de titel RM. Ook kan de titel RT (Register-Taxateur) bij deze categorie nog voorkomen.

 

Bron: https://www.vastgoedcert.nl/